Cjenik

DOLAZAK

6,00 Kn/km

Ukoliko nije drugačije navedeno

PARKING

Cijena parkirne karte (za više od dva sata plaća se dnevna karta)

Ukoliko nemožete osigurati vlastiti poarking

IZVID I IZRADA PONUDA

250,00 Kn

Ukupna cijena radova se umanjuje za cijenu izvida i izradu ponude ukoliko mi izvršavamo radove 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TEHNIČKI PREGLED PLINSKOG BOJLERA

200,00 Kn

+ Potvrda o ispravnosti i plinonepropusnosti

REDOVNI GODIŠNJI SERVIS PLINSKOG BOJLERA

600,00 Kn

Za atmosferske i fasadne uređaje

REDOVNI GODIŠNJI SERVIS PLINSKOG BOJLERA

900,00 Kn

Za kondenzacijske uređaje

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

DOPLATA ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE PLINSKOG BOJLERA

200,00 Kn

Vrijedi za sve vrste

UGRADNJA PLINSKOG KOMBINIRANOG BOJLERA

2800,00 Kn

Vrijedi za kondenzacijske uređaje

UGRADNJA PLINSKOG KOMBINIRANOG BOJLERA

2300,00 Kn

Vrijedi za fasadne uređaje

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

SERVIS KLIMA UREĐAJA

340,00 Kn

+ Provjera stanja plina

POPRAVAK KLIMA UREĐAJA

po ponudi

Vrijedi za sve marke klima uređaja

UGRADNJA KLIMA UREĐAJA

2500,00 Kn

Do 3m cijevi i jedan prodor kroz zid

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TEHNIČKI PREGLED TOPLINSKE PUMPE

400,00 Kn

Vrijedi za sve marke toplinskih pumpi

UGRADNJA TOPLINSKE PUMPE

Po ponudi

Ovisno o vrsti toplinske pumpe

 

Za cijene usluga koje nisu navedene u ovom cjeniku molimo da nas kontaktirajte.

Cijene ne sadrže materijal ni uređaje.

Cijenik usluga vrijedi od 16.05.2016.

Zadržavamo pravo na promjene cijena u cjeniku bez prethodne najave.

 

 

*Temenljem čl. 90. st. 1. i 2. zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br.73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14) subjekt nije u sustavu PDV-a